Izgaralı Elekler

Izgaralı elek iki amaç için kullanılır:
Birinci olarak tuvenan malzemeden primer kırıcıya giden malzeme ile by-pass edilen malzemeyi ayırmak için. Besleyici ile primer kırıcı arasına konulur. 2 adet vibromotorla tahrik edilerek lineer titreşim yaparlar.
İkinci olaraksa primer kırıcıdan sonra ince malzemeyi by-pass ederek sekonder kırıcıya girmemesini sağlarlar. Sekonder kırıcının önüne konulurak “önelek” olarak kullanılırlar. Bunlar konvansiyonel eleklerde olduğu gibi ayrı bir elektrik motoru, kayış-kasnak sistemi, özel rulmanlar ile elek gövdesine yataklanmış eksantrik mil, milin her iki ucunda birer eksantrik ağırlık ile tahrik edilir. Dairesel titreşim yaparlar. Izgaralar yüksek Mn oranlı alaşımlı çelik dökümden yapılır ve ızgara aralıkları kolaylıkla ayarlanarak by-pass edilen malzeme büyüklüğü ayarlanır.